Home

2. Uitgangspunten

In het meerjarenperspectief hebben we de septembercirculaire 2022 en decembercirculaire 2022 verwerkt. Over de effecten van deze circulaires heeft u in 2022 begrotingswijzigingen vastgesteld bij de separaat genomen raadsbesluiten.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51