Home

2. Uitgangspunten

In het overzicht van de algemene reserve zijn resultaten uit de bouwgrondexploitatie meegenomen. Hiervoor verwijzen wij ook naar de toelichting op de algemene reserve in hoofdstuk 4.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51