5. Gehonoreerde aanmeldingen

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Algemene dekkingsmiddelen

19.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

39

39

39

39

Totaal

39

39

39

39

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

-

-

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

39

39

39

39

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51