Home

3. Ontwikkelingen

Na een aantal keren uitstel, treedt de Omgevingswet nu toch in werking en wel op 1 januari 2024. Er zijn nog veel zorgen over het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), maar de Minister heeft de Eerste Kamer er van kunnen overtuigen dat het stelsel op de datum van inwerkingtreding op orde is. De Eerste Kamer heeft de regering wel verzocht om voor 1 juli 2023 een integrale kostenopzet te maken voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten en de Kamer voor de zomer te informeren over hoe deze kosten de komende jaren gedekt worden. Intern zijn we voorbereid volgens het routeboekje.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51