Home

3. Ontwikkelingen

Op 7 maart 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet, om via de voorzitters van de veiligheidsregio’s de gemeenten te verzoeken opvang op te zetten en te beheren voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Regio Fryslân moet op dit moment 3000 opvangplekken realiseren. Onze gemeente moet hiervan 238 opvangplekken aanbieden. Per 1 juli moet de regio Fryslân 3600 plekken realiseren en moeten wij ‘doorgroeien’ naar 286 opvangplekken.

In 2022 zijn 3 opvanglocaties in gebruik genomen. Hier worden ruim 170 plekken aangeboden. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we de capaciteit van de bestaande locaties uit kunnen breiden. Als dit lukt kunnen wij de capaciteit met 70 plekken uitbreiden. Daarmee komen wij op de gewenste 240 opvangplekken en voldoen wij aan de taakstelling. Voor de nieuwe plekken per 1 juli 2023 (zo’n 40) zijn wij op zoek naar een nieuwe opvanglocatie.

Op 15 oktober trad de gewijzigde bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO) in werking. Op grond van deze regeling ontvangen gemeenten een specifieke uitkering voor de verstrekkingen die zij doen in verband met de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Ook op de uitbreiding van het aantal plekken is de bekostigingsregeling van toepassing. Dat betekent dat de systematiek hetzelfde blijft, namelijk dat de gemeente per beschikbaar bed voor Oekraïense ontheemden een normbedrag krijgt. Op dit moment bedraagt dat normbedrag € 83. In 2022 is gebleken dat dit normbedrag voldoende dekking geeft aan de kosten die voor de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne in onze gemeente zijn gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51