5. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 1. Bestuur en organisatie

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1.

Veiligheidsregio Fryslân

330

330

330

330

Totaal

330

330

330

330

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

-

-

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

330

330

330

330

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51