Bijlage 2 Kredieten

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde investeringskredieten

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

4.

Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid gemeentelijke wegen

71

500

360

-

5.

Verkeersmaatregelen Fjildwei en Kleasterwei

182

-

-

-

6.

Renovatie groen en paden begraafplaatsen

390

-

-

-

11.

Ontsluitingsweg Zuyderzee Lyceum Lemmer

147

-

-

-

14.

Sportpark SV Donia

2.812

-

-

-

15.

Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

-

-

-

4.000

18.

Regiesysteem sociaal domein

130

-

-

-

Totaal kredieten gehonoreerde aanmeldingen

3.732

500

360

4.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51