Home

3. Ontwikkelingen

Naar verwachting gaat de decentralisatie van Beschermd Wonen (BW) door per 1 januari 2024. Het rijk heeft hierover nog geen definitief besluit genomen. Deze decentralisatie is tweeledig: het gaat om de invoering van het objectief verdeelmodel en de start van het woonplaatsbeginsel.

Als gemeente ontvangen we per 1 januari 2024 zelf middelen voor uitvoering voor Beschermd Wonen. Het woonplaatsbeginsel betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners. Dit geldt óók als cliënten naar een andere gemeente verhuizen om beschermd te wonen. Het woonplaatsbeginsel geldt alleen voor nieuwe cliënten. De centrumgemeente Leeuwarden blijft verantwoordelijk voor de bestaande cliënten tot het einde van een geldige indicatie.

De Friese gemeenten werken aan een gezamenlijk plan van aanpak om de decentralisatie van BW op zorgvuldige wijze te implementeren. Naar verwachting wordt in het 3e kwartaal 2023 dit plan van aanpak voorgelegd aan de gemeenteraden. Tegelijk met het plan van aanpak zal dan ook het Regioplan BW voor definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51