Home

3. Ontwikkelingen

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 gedeeltelijk ingegaan. De openbare overheidsinformatie moet op het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) geplaatst gaan worden. Dit platform zou in 2022 gereed zijn, maar eind 2022 is besloten een vereenvoudigde variant te ontwikkelen. Deze vereenvoudigde variant komt waarschijnlijk in 2023 beschikbaar.

Gefaseerde actieve openbaarmaking
De vertraging van PLOOI betekent ook vertraging voor het ingaan van de categorieën van documenten die openbaar gemaakt moeten worden. Het is nog steeds de bedoeling dat ook hierbij sprake is van een gefaseerde aanpak.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51