Home

3. Ontwikkelingen

Besturen is verbinding zoeken tussen de gemeenschap, de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. Onderlinge samenwerking is hierbij van belang om onze taken goed uit voeren. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Fûnemint foar moarn’ en het uitvoeringsprogramma van het college dienen als de basis en geven houvast.

De wereld om ons heen verandert voortdurend en dit heeft een aanzienlijke impact op de manier waarop wij als organisatie moeten functioneren om relevant en effectief te blijven. De ontwikkeling van een organisatie staat daarom ook nooit stil. De nieuwe bestuursperiode zal zich richten op het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven, integraal en in samenwerking met andere overheden, inwoners en ondernemers. De gemeente heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op veranderende werkwijzen en dienstverlening, zoals blijkt uit Wikselwurk, de ontwikkeling van serviceformules en het 'slechten van eilandjes denken'. De gemeente zal blijven investeren in de modernisering van de bedrijfsvoering, maar de beschikbare budgetten staan momenteel onder druk vanwege de actuele prijsstijgingen. Daarnaast hebben we ook als gemeente te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor moeten wij meer gebruik maken van tijdelijke inhuur terwijl de tarifering daarvan steeg.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51