Home

3. Ontwikkelingen

Wetswijziging
Het ministerie van OCW bereidt een wetswijziging voor op het gebied van onderwijshuisvesting. Het doel van de wetswijziging is de verantwoordelijkheidsverhouding tussen de gemeenten en schoolbesturen te verhelderen en de samenwerking te verbeteren. Het voordeel is dat dan een meer planmatige, duurzame en toekomstgerichte aanpak van de onderwijshuisvesting mogelijk is. Dat kan leiden tot meer effectiviteit en dus betere onderwijshuisvesting. Met het voorstel wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Hiervoor wordt samengewerkt met de schoolbesturen. Daarnaast wordt renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw en moet onderwijshuisvesting vast opgenomen worden in de gemeentelijke begroting. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het primair onderwijs genuanceerd.

Duurzaamheid
Nu en in de komende jaren worden veel schoolgebouwen in onze gemeente gerenoveerd of volledig nieuw gebouwd. Daarom is dit het moment om na te denken hoe we samen met de schoolbesturen extra inzetten op duurzaamheid. Dit wordt een belangrijk thema in het nog op te stellen IHP.

Ook regionale en lokale ontwikkelingen als de ontwikkeling van warmtenet en nieuw gemeentelijk beleid op gebied van duurzaamheid (2021) en de routekaart verduurzamen vastgoed (2022) worden hierin meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51