5. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 5. Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 5 Sociaal Domein

16.

Aanvalsplan Armoede

PM

PM

PM

PM

17.

Programmageld sociaal domein*

100

100

0

0

18.

Regiesysteem sociaal domein

117

133

133

133

18.

Regiesysteem sociaal domein*

162

-

-

-

Totaal

379

233

133

133

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

262

100

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

117

133

133

133

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51