Home

3. Ontwikkelingen

De invoering van het breed offensief is 1 juli 2023. Het breed offensief is een pakket aan maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. De Participatiewet wordt als gevolg van het breed offensief op een aantal plaatsen gewijzigd. Het doel van de maatregelen uit het breed offensief is dat:

  • regels eenvoudiger worden voor werkgevers en werkzoekenden;
  • werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden;
  • (meer) werken aantrekkelijker wordt; en
  • duurzaam werk wordt gestimuleerd.
Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51