Home

3. Ontwikkelingen

We wonen en werken hier in een gebied met vele mogelijkheden. Het is een gemeente waar je volop de ruimte hebt en krijgt, letterlijk en figuurlijk. Om te ondernemen, te wonen en om je te vermaken. We hebben oog voor de mensen om ons heen. We vinden dat in De Fryske Marren iedereen mee moet kunnen doen. Wat betekent dat nu voor de lange(re) termijn? Wat voor gemeente wil De Fryske Marren zijn? Voor de inwoners van nu, maar ook van de toekomst.

In juni 2022 heeft de gemeenteraad de meerjarenvisie ‘Brede Welvaart voor De Fryske Marren, visie tot voorbij 2030’ vastgesteld. Onder brede welvaart verstaan we de kwaliteit van het leven, niet alleen in het hier en nu maar ook voor de generaties na de onze. Daarnaast gaat brede welvaart over de gevolgen van de inrichting van onze samenleving op kwaliteit van leven op andere plekken in de wereld. Die kwaliteit van leven wordt ingedeeld langs economische, sociaal-culturele en ecologische thema’s. Hiermee sluiten we aan bij de Sustainable Development Goals (SDG's).

De toekomstvisie helpt de gemeente om de focus te leggen op de lange termijn. Dat is nodig. Tal van beslissingen die nu worden genomen, hebben gevolgen voor de lange termijn. Woonwijken, natuurgebieden of industrieparken die nu worden gerealiseerd, zijn er waarschijnlijk over honderd jaar nog steeds. In de toekomstvisie geven we hier invulling aan, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit De Fryske Marren.

Er wordt in 2023 gewerkt aan implementatie en borging van de toekomstvisie, door middel van bewustwordingscampagnes en adviezen koppelen aan de SDG's.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51