Home

3. Ontwikkelingen

Integraal Zorg Akkoord (IZA)
In september 2022 heeft de VNG het Integraal Zorgakkoord getekend. We onderschrijven de gedachte achter het IZA dat onze inwoners gebaat zijn bij een steviger inzet op preventie van ongezondheid met een nadrukkelijkere rol voor het sociaal domein, in samenwerking met de zorg. Ook de mogelijkheid om in de zorg domeinoverstijgend te werken en een regionaal gecoördineerde aanpak van zorg en preventie zijn van belang. Op deze manier nemen we verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave om met elkaar toe te werken naar een vitalere samenleving en toekomstbestendige zorg.

De gemeentelijke inzet en verantwoordelijkheid betreffen onderwerpen zoals preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Het GALA is begin februari ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

De komende tijd ligt de focus op het voorbereiden van een integraal preventieplan. Regionaal kan hier bij de ervaring met keten aanpakken, zoals middels de Friese Preventie Aanpak wordt opgedaan, benut worden. Lokaal leveren de koerssessies Sociaal Domein de nodige input voor dit plan. Het plan zal uiterlijk 1 september 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden ingediend.

Onder GALA ligt een financieel arrangement, genaamd Brede SPUK. Via de Brede SPUK wordt voor een aantal programma’s en onderwerpen tegelijk één aanvraag gedaan, hiermee wordt vanuit het rijk integraliteit van preventie aanpakken gestimuleerd.

De governance structuur voor IZA en GALA wordt nog uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51