5. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 3. Economie

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 3 Economie

12.

Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure*

90

90

90

90

12.

Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied Joure*

-90

-90

-90

-90

Totaal

-

-

-

-

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

-

-

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

-

-

-

-

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51