Home

3. Ontwikkelingen

Het kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp vanaf 2025 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor hogere inkomensgroepen invoeren. Daarnaast gaan het ministerie van VWS en de VNG een gezamenlijke analyse uitvoeren naar de lange termijn ontwikkelingen Wmo (5-20 jaar) op basis van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen (vanwege vergrijzing, langer thuis wonen en extramuralisering). De verwachting is dat de vraag naar WMO maatwerkvoorzieningen blijft stijgen door onder andere toenemende vergrijzing.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51