5. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2024

MJB 2025

MJB 2026

MJB 2027

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

13.

Vervoer gym- en zwemonderwijs

80

80

80

80

14.

Sportpark SV Donia

9

212

212

212

14.

Sportpark SV Donia*

30

-

-

-

15.

Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting

-

-

-

220

Totaal

119

292

292

512

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) *

30

-

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

89

292

292

512

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51