Home

4. Financieel meerjarenperspectief

Om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren is voor de jaarschijf 2025 € 0,2 miljoen, voor de jaarschijf 2026 € 2,3 miljoen en voor de jaarschijf 2027 € 1,8 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. Hierbij zijn rentelasten van 4% van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51