Home

4. Financieel meerjarenperspectief

De liquiditeitenplanning laat voor de komende begrotingsperiode het volgende beeld zien.

Zoals uit het overzicht blijkt hebben wij op dit moment nog een liquiditeitenoverschot. De grootste mutaties bestaan uit de jaarlijkse ontvangst uit het BTW compensatie fonds van circa € 7 á € 8 miljoen. Daarnaast vervalt er zowel in 2023 als in 2024 een fixe lening van 2 maal € 8 miljoen die afgelost moet worden. Om de kasgeldlimiet niet te overschrijden verwachten wij dat wij deze allebei moeten herfinancieren. Afhankelijk van het investeringsritme van enkele grote investeringen zoals de uitbreiding van het gemeentekantoor en de investeringen in onderwijshuisvesting is het wellicht nodig in de loop van de komende jaren een extra geldlening aan te trekken. In de begroting 2024 en de Perspectiefnota 2025 geven we u een bijgesteld perspectief.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51