Home

3. Ontwikkelingen

In overeenstemming met het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, die we jaarlijks van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ontvangen, wordt duidelijk dat informatiebeveiliging steeds belangrijker wordt voor onze maatschappij en zo ook voor gemeente De Fryske Marren.

Als organisatie werken wij steeds meer digitaal. Zo is het mogelijk plaats- en tijdonafhankelijk te werken en gebruiken wij als organisatie steeds meer technologieën zoals 'samenwerkomgevingen' en hybride vergaderen. Door digitalisering verlopen ook steeds meer processen digitaal en koppelen wij met verschillende ketenpartners en overheidsinstanties. Tegelijkertijd nemen de (verplichte) audits toe en ontstaan er nieuwe risico’s en dreigingen terwijl er een grotere afhankelijkheid van digitale processen en systemen is ontstaan.

De grootste dreigingen voor De Fryske Marren zijn dat kwaadwillenden continu gericht en ongericht op zoek zijn naar kwetsbaarheden die ze kunnen uitbuiten (bijv. onze medewerkers kunnen fouten maken waardoor toegang tot onze systemen ontstaat, denk aan phishing). Een incident kan vervolgens grote (financiële) consequenties hebben. Cybercrime is bewezen lucratief en daardoor helaas aan de orde van de dag waarvan onze inwoners, ondernemers en organisaties steeds meer risico lopen slachtoffer te worden.

Het weerbaarder maken van overheidsorganisaties en onze maatschappij is een breed gedragen prioriteit voor de overheid.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51