Home

3. Ontwikkelingen

Al enige tijd zijn de voetbalverenigingen VV Lemmer en CVVO met ons in gesprek over een fusie van beide verenigingen. Deze fusievereniging wil gebruik gaan maken van sportpark de Rien in Lemmer.

Door deze ontwikkeling van onderaf ontstaat in Lemmer een toekomstbestendige gebruiker van één sportpark en vervalt sportpark Lemstervaart voor een deel. En daarmee ook de gemeentelijke beheers- en onderhoudslasten van dit deel van dat sportpark. Deze ontwikkeling sluit aan bij de ambities van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid en is dan ook door de raad bij de vaststelling van de Begroting 2023 gewaardeerd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 35.000 voor de verdere planontwikkeling.

ICS adviseurs heeft op ons verzoek en in samenwerking met de fusievereniging een verkenning uitgevoerd om te bepalen of de fusievereniging past op sportpark De Rien. De conclusie is dat het past door dit park her in te richten en daarbij ook kunstgras toe te passen. Gemeente en de fusievereniging hebben hiervoor een voorlopig voorkeursontwerp bepaald.

De fusievereniging is van mening dat de fusie alleen door kan gaan als, behalve de sportvelden ook de opstallen (was- en kleedkamers en kantine) worden aangepakt. Dat wil zeggen renoveren of nieuwbouw. De fusievereniging vraagt ons om financiële ondersteuning voor de aanpak van de opstallen. De gemeente heeft geen beleid en budgetten voor dergelijke investeringen. We verwachten dat er bij de Programmabegroting 2024-2027 meer duidelijkheid is over de kosten voor de sportvelden.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 12:11:20 met de export van 07/13/2023 12:00:51